استخراج و فرآوری

طراحی معادن روباز و زیرزمینی

طراحی و محاسبات حفاری و آتشباری

استخراج مواد معدنی

امکان سنجی اولیه از داده‌های ارزیابی ذخیره

مطالعات کانی‌شناسی و کانه‌نگاری

بررسی و مطالعه در خصوص کاربرد مواد معدنی خام و تغلیظ شده در صنایع مختلف

انجام کلیه عملیات مربوط به تغلیظ و فرآوری مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی